TORONTO EESTI MAJA

 

KUNSTIKOGU JA KUNSTIKOMITEE AJALOOST

 

Toronto Eesti Maja

 

          Aastail 1948-52 emigreerusid tuhanded eestlased  Kanadasse ja  suurem enamus valis oma elukohaks Toronto.  Eesti ühiskonna kasvuga tekkis vajadus ühise kodu või maja soetamiseks, mis võimaldaks meil iseseisvalt arendada oma ühiskondlikke ja rahvuslikke taotlusi.  Selle sihi saavutamiseks omandati 1. aprillil 1960 East Yorgi linnaosas, 958 Broadview Avenue’l asuva Chesteri nimelise koolimaja.  Kohe algasid juurdeehitused – moderniseerimised mis on kestnud maja omandamisest tänaseni.  Sellega muutus kogu hoone välimus ning uusi ruume tekkis Eesti Majale nelja korruse ja keldri ulatuses. Nüüd on  Eesti Majas  400  istekohaga suur saal, keskmine või nn. kristallsaal sinna juurdekuuluva moodsa köögiga, galeriisaal,  neljandal korrusel suur noorteruum, keldri korrusel kohvik-restoraan (Eesti Maja Klubi) ja fotogalerii,  seltskondlikud ja klassiruumid ning tõstuk.

 

          Toronto Eesti Majas asuvad Eesti Vabariigi Konsulaat, Toronto  Ühispank, Eesti Sihtkapital Kanadas, Toronto Eesti Selts, Eesti Kunstide Keskus, Eesti Keskarhiiv, Heinsoo Kindlustusfirma ja Johannes  Järvaldi advokaadibüroo.

 

          Samas peavad oma koosolekuid ja harjutusi laulukoorid, orkestrid, rahvtatantsijad, pensionärid, sõjaveteranid, skaudid-gaidid, täienduskoolid ja lasteaed.  Eesti Maja saalides ja muudes ruumides toimuvad mitmesugused üritused – teatrietendused, kontserdid, eestlaste tähtpäevade tähistamised, ballid ning palju muid ühiskondlikke ja perekondlikke koosviibimisi.

 

          Eesti Maja on kujunenud Toronto  Eesti ühiskonna asendamatuks tegevuskeskuseks ja omab ka tähtsust kui suurim ja aktiivsem välis eestlaste      keskus.  Eesti Maja Torontos (Estonian House in Toronto Ltd.) administreerib aktsionäride poolt valitud juhatus (Board of Directors) kes täidavad oma kohustusi tasuta.

 

 

 

 

 

 

Kunstikogu ja Kunstikomitee

 

Toronto Eesti Maja  Kunstikogu alustati 1960. aastatel kunstnik Joann  Saarniidu algatusel. Algkogus oli üle 30 mitme välis-eesti kunstniku loomingut mis olid välja pandud Eesti Maja kohvikus. Et seda kogu korrastada, hooldada ja laiendada, kutsusid Osvald Piil ja Emil Eerme 1987 aastal kunstihuvilisi moodustama komitee.  Kunstikomitee asutusmiskoosolekul oli kohal  Osvald Piil,  Emil Eerme,  Abel Lee, Ingrid Piil, Mall Puhm ja  Piret Sarapuu.  Esimeheks  sai  Emil  Eerme.

 

Aastate jooksul toimus  kohvikus mitmeid remonte  mille tõttu pidi kunstikogu leidma omale uue koha.    Osa kogust riputati  keskmise saali seintele (nüüd Kristallsaal) ja teistesse ruumidesse.  Ülejäänud maalid hoiti vastavasiuruumis.  Hiljem, kui keskmine saal renoveeriti, paigutati sealsed kunstiteosed   koridoride seintele.

 

Aastail 1990-92 (kui Mall Puhm oli esinaine)  loodi  TEMK kodukord ja põhikiri. Toimus  kunstitööde registreerimine ja katalogiseerimine.

 

          Anne Remmeli esinaise  ametiolemise ajal (1992-2001) laiendati kunstikomittee tegevust.  Peale kunstikogu täiendamise, korrastamise, hooldamise ja esitamise Eesti Majas on Kunstikomitee  korraldanud arvukalt kunstinäitusi ja kunstialalisi üritusi Eesti Maja  kunstigaleriis (väike saal). 

  

          Alates aastal 1994 tuli  juurde fotoala viljelemine  ja korraldati  fotovõistlusi ja näitusi.   Aastal 1999 renoveeriti keldri korruse koridor ja seati üles sobiv valgus näituste jaoks.  Alates aasta 2000  on seal väljapanekud olnud  peamiselt fotonäitused.

 

          Aastal 2001 loodi interneti lehekülg.

 

          Üle aastate on Kunstikomitee koosseis olnud mitmepalgeline.  Komitee tööst on osa võtnud kunstnikke, kunstihuvilisi-kogujaid ja kunsti alal õppivaid noori.

  

          Esialgsele kogule on lisandunud palju kunstiteoseid  üksikisikuilt, kunstnikelt ja kunstikogujailt.  Märkimisväärsed on Karl Kuusiku (USA) kunstikogu (peamiselt Richard Martin Vasardi teosed), graafika Evald Raidi ja Arvid Vilmsi kogudest, Tartu Instituudi Arhiivilt teoseid, jne.  Kunstikogu  tase on ebaühtlane ja juhuslik, sest esindatud on nii kutseliste kui ka harrastuskunstnike  looming.  Kogus leidub joonistusi, akvarelle, õli-ja akrüülmaale, mitmes tehnikas graafikat ja ka skulptuure, kokku üle 300 kunstiteose 92-lt kunstnikult.   Kogus on peamiselt esitatud kunsti mis on loodud  välis-eesti kunstnikelt (emanus on Toronto ümbrusest), kuid leiduvad ka mõned kodu-eesti kunstnikud.

 

Toronto Eesti Maja Kunstikogu suur väärtus on selles, et see on üks vähestest eestlaste pagulasaastate kunstitoodangu kogudest ja ainuke, mis on rotatsiooni korras alaliselt esitatud  avalikus kohas – Toronto Eesti Maja koridorides ja  ruumides.

 

Toronto Eesti Maja Kunstikomitee on omaette majandav, mitte kasumit taotlev, organisatisoon ja töötab koos Eesti Maja juhatusega. Eesti Maja juhatus on andnud tasuta kasutada galerii ruumi näitusteks.  Komitee tööd on majanduslikult pidevalt toetanud Eesti Sihtkapital Kanadas.  Toronto Eesti Ühispank on ostnud ja kinkinud maale.  Näituste külastajad on toetanud rahaliste annetustega.  Artistic Woodwork (Johannes Vihma)abistas raamimisega.