LIST OF ARTISTS, TORONTO ESTONIAN HOUSE ART COLLECTION

TORONTO EESTI MAJA KUNSTIKOGU KUNSTNIKE NIMEKIRI

                  

   Aedna, Urve                 1915-94       (Estonia, Austria, W.Germany,Canada)

   Alt, Marino                  1918-            (Estonia, Sweden, Africa, Canada)              

 *  Aren, Peet                  1889-1970     (Estonia, W.Germany, USA)

    Arrak, Arno                  1963-           (Estonia, Canada, USA)

*  Arrak, Henno              1930-             (Estonia)

*  Arrak, Jüri                   1936-             (Estonia)    

*  Arrak, Urve                 1938-             (Estonia, Canada, USA)

   Asi, Harri                     1922- 2009    (Estonia, W.Germany, Canada)

*  Falkenberg, Ene           1914-2003      (Estonia, Sweden, Canada)

*  Herman, Helmi            1916-94         (Estonia, W.Germany, USA, Canada)

*  Hoffman, Alfred 1908-85        (Estonia, Sweden, Canada)

*  Hubel, Vello                1927-96         (Estonia, W.Germany, Canada)

    Jaamul, Valve               1924-            (Estonia, Sweden, Canada)

   Jaanimägi, Viivi            1916-             (Estonia, Canada)

   Jans, Johannes             1891-1967      (Estonia, Switzerland, W.Germany)

   Järve, Jaak                             1956-             (Canada)

* Järve-Vomm, Mai         1944-            (Estonia,W.Germany,Venezuela,Canada)

* Kadak, Tiiu                  1907-94        (Estonia,Finland,Sweden,S.Africa,Canada) 

* Kaljo, Richard              1919-94        (Estonia)

   Kalm, Helmi                 1895-1971    (Estonia,  Sweden, Canada)

   Karu, Alfred                 1919-99        (Estonia, Finland, Sweden, Canada)

   Kaups, Peter                1923-2006    (Estonia, Finland, Sweden, Canada)

* Klar-Ulas, Concordia    1938 -2004    (Estonia)

* Kõks, Endel                 1912-83        (Estonia, W.Germany, Sweden)

   Käärid, Kai                   1938-95        (England, Canada)

   Laanep, Leida              1912-84        (Estonia, W. Germany, Canada)

   Landra, Maie                1938             (Estonia, Canada)

   Landre, Linda               1919            (Estonia, Germany, Canada

* Lee, Abel                     1918 -           (Estonia, Finland, Sweden, Canada)

* Leitu, Silvia                  1912-69        (Estonia, W. Germany, Sweden)

   Liibus, Vaike                                    (Estonia, Australia)

   Lindau-Voksepp, Reet  1954-             (Canada)

* Liiv, Ferdinand             1912-48        (Estonia, Sweden)

* Mihkelsoo, Arthur        1902-88       (Estonia,France,W.Germany,England,Canada)

* Mikkelsaar, Hilda          1906-69        (Estonia, W. Germany, Canada)

* Miljan, Jaan                   1904-84        (Estonia, Sweden, Canada)

   Milvek, Ervin                1919-94        (Estonia, Finland, Sweden, Canada)

* Mitt, Hugo                   1926-             (Estonia)

   Moks, Hans                 1923-             (Estonia, Sweden, Canada)

* Mugasto, Hando           1907-37       (Estonia)     not on website

   Müller, Olja                  1941-             (Estonia, W.Germany,Holland, USA, Canada)

   McInnes, Kai-Liis                    (Estonia, W.Germany, Scotland, Canada) not on website        

* Naha, Johann                1902-82        (Estonia, W. Germany)

* Oad, Jaan                     1899-1984     (Estonia, Sweden, Canada)

   Palo, Elva                    1959-             (Canada)

* Paris, Anne-Reet          1934-            (Estonia, W.Germany)

* Pehap, Eric                  1912-81        (Estonia, Sweden, Canada)

   Pihla, Magda                1908-89         (Estonia, W. Germany, Canada)

   Puhm, Artur                 1922-2002      (Estonia, Finland,Sweden,Canada)

* Puström-Uus, Arville    1921-             (Estonia, W.Germany, USA)

   Rannamäe, Otto           1917-             (Estonia, W.Germany, England, Canada)

   Reintee, Ann                1939-              (Estonia, Sweden, Canada)

   Relvik, Erna                 1921-2000      (Estonia, Sweden, Canada)

   Remmel, Anne                                  (Canada)

   Remmelgas, Jüri           1906-82         (Estonia, Sweden)

   Roosman, Arne            1932-            (Estonia, W.Germany, Sweden,Canada)

* Roosman, Axel            1899-1974      (Estonia, W.Germany, Sweden, Canada)

   Ruberg, Endel              1917-89         (Estonia, Finland, Sweden, Canada)

* Ruutsoo, Albert-Jaan    1913-             (Estonia)

* Rüga, Eduard               1903-97        (Estonia, W. Germany, USA)

* Saarniit, Joann              1909-84        (Estonia, Finland, Sweden,  Canada)

   Sepp, Peeter                1935-2007      (Estonia, Sweden, Canada)

   Silberberg, Hugo          1966-             (USA)

   Silm, Elmar                  1913-94         (Estonia, W. Germany, Canada)

   Soots, Lembit                1923-           (Estonia,Sweden, Canada, Estonia)

   Sõrra, Renate               1907-99         (Estonia, W.Germany, Canada)

* Sööt, Richard               1903- 2002     (Estonia, W.Germany, USA)

* Talvik, Herman             1906-84         (Estonia, Sweden)

   Tamme, Aksel              1912-75         (Estonia, Finland, Sweden, Canada)

   Tanner, Johannes         1924-             (Estonia, Canada)

* Teder, Kristjan             1901-60         (Estonia)

   Teng, Jaan                   1936-             (Estonia, England, Canada, USA)

* Tihemets-Viires, Evi     1932-             (Estonia)

* Timmas, Osvald           1913-2005      (Estonia, Sweden, Canada)

   Timusk, Evald              1905-96         (Estonia, Sweden, Canada)

* Tolli, Vive                    1928-             (Estonia)

   Truupere, Hilda            1922-             (Estonia, W. Germany, Canada)

* Tulving, Rutt                1930 -            (Estonia, W.Germany,France,USA,Canada)

* Unt, Aime                    1941-            (Estonia)

   Urbel, A.                                          (Estonia)

   Vahtra, Aarne               1940-            (Estonia, France, Canada)

 

 

*  Vasard, Richard

           Martin (Hamer)     1903-87         (Estonia, USA)   

*  Vomm, Ants               1931-2003      (Estonia, W.Germany, Venezuela, Canada)

*  Vomm, Benita             1908-2005      (Estonia, W.Germany, Venezuela, Canada)

*  Wademan-Jans, Lydia  1882-1975     (Estonia, Switzerland.W. Germany)

*  Woitk, Evald               1907-76        (Estonia, Finland, Sweden, Canada)

    

 

 

 

 

*   Artist listed in the Estonian Art and Architecture Biographic Lexicon

          Published in Tallinn 1996

 

*    Kunstnik on sees Eesti Kunsti ja Arhitektuuri Biograafilises Leksikonis

          Ilmunud Tallinas 1996

 

 

The countries in brackets refer to where the  artists have lived

Klambrites maad on need kus kunstnikud on elanud

 

 

 

november 2009